Poduzetnički informacijski sustavi - doc.dr.sc.Josip Mesarić, doc.dr.sc.Marijana Zekić-Sušac

 
Pretraživanje
Resursi
Ispis teksta
Anketa
Ispis teksta
Tvrtka u kojoj sam uposlen(a)
Naslovna
Ispis teksta

Ekonomski fakultet u Osijeku

Poslijediplomski studij Poduzetništvo

 

Kolegij

Poduzetnički informacijski sustavi 

II semestar, 20 sati, 4 ECTS boda

 Nositelji: doc.dr.sc. Josip Mesarić, doc.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

 

 

Kratki opis:

Što poduzetnik treba znati o informacijskim tehnologijama? Kako izgraditi informacijski sustav svoje tvrtke koji će biti u funkciji poboljšanja uspješnosti poslovanja i postizanja konkurentske prednosti? Kako nove informacijske tehnologije staviti u službu unapređivanja svojih poslovnih procesa (nabave, proizvodnje, prodaje, financija, marketinga) te poboljšati odnose sa svojim poslovnim partnerima i kupcima (klijentima)? Odgovori na ova pitanja dani su kroz sadržaj kolegija.

 

Cilj i svrha kolegija: naučiti studente kako da iz informacijskog sustava tvrtke u svakom trenutku dobiju ključne informacije o podacima i procesima koji se odvijaju, te kako taj sustav može doprinositi povećanju uspješnosti poslovanja.

Sadržaj kolegija:

 

1. Uvod. Osnovni pojmovi – podaci, informacije, informacijski sustav. Važnost informacijske tehnologije u poslovanju; strategijska važnost, konkurentska važnost. Kako informacijskom tehnologijom doći do poslovnog uspjeha.  Specifičnosti poduzetničkog informacijskog sustava.

2. Upravljanje podacima.

Podaci i računala. Organizacija podataka u baze: relacijski i objektni model. Prednosti i nedostaci relacijskih i objektnih modela baza podataka. Usporedbe: Access, MySQL, SQL server, ORACLE. Dobivanje izvještaja iz relacijske baze podataka. Sustav za upravljanje bazom podataka.

3. Umrežavanje podataka. Zaštita podataka. Distribucija podataka iz baza i upotreba u poslovnom odlučivanju. Umrežavanje. Povezanost baza podataka s poslovnom komunikacijom u okviru intraneta i Interneta. 

4. Upravljanje procesima. Reinženjerstvo poslovnih procesa (BPR). Razvoj integralnog informacijskog sustava (Enterprise Resourse Planning).

5. Podsustavi ERP-a. Razvoj sustava za upravljanje lancem nabave (Supply Chain Management), razvoj sustava za upravljanje odnosa sa kupcima (Customer Relationship Management). Razvoj sustava za upravljanje znanjem (Knowledge Management).

6. Upravljanje dokumentima

7. Dizajniranje, modeliranje i izgradnja informacijskih sustava kroz upotrebu alata. Izgradnja modela učinkovitog informacijskog sustava za poduzetnika. Metode za dizajniranje informacijskog sustava. Modeliranje podataka i procesa. Organizacija hardvera, softvera, ljudi.

8. Razine poslovnog informacijskog sustava. transakcijski sustav,  upravljački informacijski sustav, sustav za potporu odlučivanju. Podsustavi: računovodstva, financija, proizvodnje, nabave, prodaje, marketinga, uredskog poslovanja. 

9. Implementacija informacijskog sustava. Problemi i rješenja. Mjerila za ocjenjivanje uspješnosti informacijskog sustava. Rad na slučajevima i primjerima.

10. Upotreba informacijskih sustava kroz alate. Prednosti i nedostaci nekih poznatih alata za informacijski sustav računovodstva. Rad na slučajevima i primjerima.

 

Izvođenje nastave:

- 20 sati u okviru jednog semestra, nastava se odvija kroz predavanja, studije slučajeva, primjere i izrade projektnih zadataka

 

Ocjenjivanje studenata:

 

-          aktivnost tijekom semestra (diskusije i zadaće): 40%

-           završni rad: 60%

 

Literatura:

 

1.       V. Čerić,  M., Varga, Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.  (samo poglavlje "Informacijski sustavi i poslovanje", te poglavlje "Podaci")

2.       T. Morgan,  Business Rules and Information Systems: Aligning IT with Business Goals, Addison-Wesley, 2002.

 

 

 

 

Novosti
Ispis teksta

 

18.10.2006.

Postavljeno 1. diskusijsko pitanje za 10. generaciju.

 

20.03.2006.

Stavljene upute za izradu projektnog zadatka i Diskusija 10 (posljednja).

 

09.02.2006.

Stavljeno novo predavanje 7, te dodatni materijali za čitanje uz poglavlje 7.

 

12.01.2006.

Stavljene izmjene u poglavljima 4 i 5, te poglavlje 8 

 

15.12.2005.

Počinju predavanja za Poreč

 

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: